Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 1

top

Přerozdělování příjmů daněmi a dávkami v ČR: jeho proměny a reflexe po r. 1989 (plné znění)

Večerník, Jiří

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 1   Pages: 4-22

Abstract: Cílem článku je ukázat změny v redistribuci na úrovni domácností. V první části využíváme šetření u obyvatelstva k analýze vývoje přerozdělování po roce 1989 a k analýze jeho faktorů. Ve druhé části se věnujeme kontextu sociální struktury a na datech sociologických výzkumů ukazujeme postoje lidí k daním a dávkám. Ve třetí části srovnáváme Českou republiku s dalšími zeměmi OECD, a to nejen z hlediska agregátů, ale rovněž z hlediska míry redistribuce prostředků a postojů k daním. V závěru pak poukazujeme na omezení existujících datových zdrojů a na léčky, na které v analýze přerozdělovacích toků narážíme. Plné znění článku v angličtině (formát PDF, velikost ~301kB)

JEL classification: H24, D31

Keywords: daňový systém; sociální dávky; přerozdělování příjmů; Česká republika

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom