Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 5

top

Dlouhodobá nezaměstnanost a vstup ČR do EU: Můžeme se poučit ze zkušeností Španělska a Švédska?

Komárek, Luboš

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 5   Pages: 307-309

Abstract: V polovině prosince 2001 se pod tímto názvem uskutečnil již třiatřicátý seminář České společnosti ekonomické v řadě seminářů ?Ekonomické teorie a česká ekonomika?. V úvodním vystoupení Štěpán Jurajda (CERGE-EI) vymezil základní pojmy, sumarizoval příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti a nástroje politiky zaměstnanosti a představil základní empirické přístupy a doporučení pro analýzu dlouhodobé nezaměstnanosti. Druhý řečník, Miroslav Přibyl (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) ve svém příspěvku podrobil analýze fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti v českých podmínkách. Henrik Huitfeldt (University of Uppsala) poté představil švédské zkušenosti s dlouhodobou nezaměstnaností, tj. její úspěšnou eliminaci s největším přispěním ex ante opatření spočívajících ve vyladěném systému aktivní politiky zaměstnanosti kombinovaném s relativně krátkou dobou pobírání podpory v nezaměstnanosti. Jan Švejnar (CERGE-EI a WDI při University of Michigan), poslední řečník semináře, představil pro širokou ekonomickou obec možná ne příliš známé zkušenosti Španělska s dlouhodobou nezaměstnaností, včetně paralely k situaci na českém trhu práce ? španělská zkušenost s politikou v oblasti pracovních smluv. Dále ve svém vystoupení popsal rozdílnosti v dlouhodobé nezaměstnanosti ve Švédsku a Španělsku a uvedl nalezené faktory ovlivňujících současnou a budoucí dlouhodobou nezaměstnanost v tranzitivních ekonomikách.

JEL classification: J64, P21, P52

Keywords: nezaměstnanost; transformace; komparativní studie

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom