Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 3

top

Možný vliv činnosti krajů na veřejné rozpočty - Odhad zadlužení nově vzniklého stupně samosprávy na základě francouzských dat a zkušeností

Kypetová, Jaroslava

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 3   Pages: 90-101

Abstract: Kraje, nový stupeň územní samosprávy, vznikly v roce 2000, zřizovatelské pravomoci k jednotlivým organizacím však získávaly až v průběhu roku 2001. I když novela zákona o rozpočtovém určení daní určuje krajům některé daňové příjmy (podobně jako u obcí jde o sdílení určitého procenta celostátně vybíraných daní), převážná část krajských výdajů bude financována dotacemi ze státního rozpočtu. Článek se pokouší naznačit možné riziko zadlužení krajů plynoucí z jejich zvýšené investiční aktivity a současně z nedostatečné vlastní příjmové základny. V článku jsou rovněž provedeny výpočty tempa růstu celkových krajských výdajů a jejich srovnání s vývojem dotací ze státního rozpočtu. Tempa růstu jednotlivých veličin vycházejí z francouzských údajů za období 1986?1994, tedy období, které následovalo po vytvoření regionů a převodu některých pravomocí z centra.

JEL classification: H79

Keywords: ČR; Francie; územní samospráva; veřejné finance; dluh

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom