Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 9

top

Analýza diskrepancí v poptávce po penězích domácností a firem v ČR 1994?2000 ? část II: firmy

Melecký, Martin

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 9   Pages: 478-501

Abstract: Práce se zabývá analýzou poptávky po penězích firem v ČR a její výsledky následně srovnává s výsledky analogické analýzy v sektoru domácností. Zjištěné odlišnosti v obou sektorech jsou pak komentovány zejména ve smyslu potenciálních problémů, které tyto diskrepance mohou způsobit při výzkumu poptávky po penězích na agregátní úrovni. Nejprve jsou prezentovány dva mikroekonomické teoretické koncepty, které se zabývají poptávkou firem po penězích: Millerův-Orrův model poptávky po penězích firem a Sprenkleův-Millerův model opatrnostní poptávky po úzkých a širokých penězích velkých ekonomických subjektů. Následující empirická analýza zohledňuje jak úzké peníze (v případě ČR jsou za ně považovány peníze M1), tak široké peníze (zde M2). Samotný model poptávky po penězích firem v případě ČR je pak vystavěn jak na základě implikací představených teoretických konceptů, tak na základě implikací, které vyplývají s charakteristik ČR jako malé otevřené ekonomiky. V uplatněné kointegrační analýze časových řad je pro odhad daného modelu aplikována Johansenova technika a metoda DOLS. Poslední část je věnována testování stability šetrných tvarů odhadů vystavěného modelu poptávky firem v ČR po penězích.

JEL classification: C22, C32, E41, F36

Keywords: poptávka po penězích; firmy; kointegrace; mikroekonomické teorie poptávky po penězích

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom