Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 7 -8

top

Analýza diskrepancí v poptávce po penězích domácností a firem v ČR 1994?2000 ? část I: domácnosti

Melecký, Martin

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 7 -8   Pages: 428-449

Abstract: Tato práce se zaměřuje na specifika poptávky po penězích domácností a analyzuje současné charakteristiky této poptávkové funkce včetně trendů dalšího vývoje, především vzhledem k potenciálním problémům při výzkumu poptávky po penězích na agregátní úrovni. Konkrétně se daný výzkum soustřeďuje na peněžní agregáty M1 a M2 jako reprezentanty tzv. úzkých a širokých peněz v české ekonomice. Samotné empirické analýze však předchází prezentace teoretických konceptů spojených s výzkumem poptávky po penězích v sektoru domácností. Těmi jsou jmenovitě model pojistné zásoby peněz (buffer-stock model) a Sprenkleův-Millerův model opatrnostní poptávky po penězích malých ekonomických subjektů. Analýza časových řad v empirické části práce využívá kointegrační techniky Johansenovu a DOLS jako metody odhadu vystavěných modelů poptávky po penězích domácností pro případ ČR. V závěrečné části je aplikována sada testů stability na šetrné verze získaných odhadů s cílem vyšetřit potenciální strukturální zlomy v těchto odhadech.

JEL classification: C22, C32, E41, F36

Keywords: poptávka po penězích; domácnosti; kointegrace; mikroekonomické teorie poptávky po penězích

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom