Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 5

top

Transmisní mechanizmus měnové politiky na počátku 3. tisíciletí

Šmídková, Kateřina

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 5   Pages: 287-306

Abstract: Tři důležité výzvy: zavádění nových strategií měnové politiky, vypozorované odlišnosti v průběhu finančních krizí mezi rozvinutými a rozvíjejícími se ekonomikami a vznik EMU ? napomohly v poslední dekádě posunout úvahy o transmisním mechanizmu měnové politiky. Došlo k jasnějšímu vymezení tří fází transmise. Do centra pozornosti se dostaly i ty transmisní kanály, které původně zdůrazňovány nebyly. Rozdílný vliv jednotlivých kanálů v různých zemích se stal zřetelnějším a s ním i potřeba opatrnosti při zobecňování poznatků o transmisním mechanizmu jedné ekonomiky pro více zemí. Přehled teoretických východisek úvah o transmisním mechanizmu měnové politiky, jeho jednotlivých fázích a transmisních kanálech dává základ k ilustraci rozdílností v transmisním mechanizmu národních ekonomik pomocí výsledků mezinárodních empirických studií. Specifická pozornost je věnována problémům, kterým čelí v oblasti transmisního mechanizmu rozvíjející se ekonomiky.

JEL classification: E52, E42, E63

Keywords: transmise měnové politiky; rozvíjející se ekonomiky

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom