Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 3

top

Poptávka po penězích v České republice (M1)

Melecký, Martin

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 3   Pages: 76-89

Abstract: Cílem práce je odhadnout a vyšetřit dlouhodobý vztah mezi peněžní zásobou M1, cenovou hladinou, výstupem a alternativními náklady držby peněz a to, zda lze tento vztah - v případě, že existuje - interpretovat ve smyslu dlouhodobé poptávky po penězích. Práce využívá při odhadu Johansenovu vícerovnicovou kointegrační techniku. Z tohoto odhadu vyplývá, že není možné postulovat jednotkovou elasticitu cenové hladiny ani v dlouhém, ani v krátkém období, a že tudíž není efektivní odhadovat poptávku po reálných peněžních zůstatcích. Na druhé straně lze přijmout předpoklad jednotkové elasticity škálové veličiny, což je v souladu s kvantitativní teorií. Dynamika vývoje peněžní zásoby, výstupu a alternativních nákladů držby peněz významně eliminuje dlouhodobou nerovnováhu, a proto můžeme tyto veličiny označit za endogenní. Vliv nerovnováhy na trhu peněz nemá signifikantní vliv na cenovou dynamiku, což poukazuje na slabou exogenitu cenové hladiny.

JEL classification: E41, C32, C51

Keywords: poptávka po penězích; kointegrace; model error-correction; alternativní náklady držby peněz; dlouhé a krátké období

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom