Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 3

top

Morální hazard a výstup z bankovního sektoru

Frait, Jan

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 3   Pages: 102-104

Abstract: Česká společnost ekonomická ve spolupráci s Českou národní bankou uspořádala v květnu 2001 v Praze seminář nazvaný ?Moral Hazard and Orderly Bank Exit?, na němž vystoupil David Mayes, profesor ekonomie na South Bank University v Londýně a poradce bankovní rady Bank of Finland. Přednáška i následná diskuze byly primárně zaměřeny na právní procedury, které mají za úkol řešit situaci bank ve špatné finanční situaci. Morální hazard, který je v evropském bankovním systému silně zabudován, vytváří potřebu systému regulace, který by autority zavazoval k rychlým a progresivně definovaným opatřením vůči ohrožené bance a zároveň by jim zaručoval dostatečnou pravomoc tato opatření prosadit. Zároveň je ovšem nutné budovat takový systém, který by snižoval pravděpodobnost toho, že banka se do potíží dostane. K tomu by měla přispět struktura tržních podnětů, které by banky vedly k přirozeně obezřetnému řízení bankovních rizik.

JEL classification: G21, G28, G33, K23

Keywords: morální hazard; bankovní dohled; výstup ze sektoru

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom