Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 6

top

Teoretická analýza přínosů environmentálních daní

Szomolányiová, Jana

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 6   Pages: 371-379

Abstract: Článek popisuje a srovnává různé přístupy, které můžeme nalézt v teoretické literatuře pojednávající o environmentálních daních. Zatímco teorie optimálního zdanění hledá soustavu daní s nejmenšími negativními dopady na ekonomiku, analytici environmentální politiky se snaží nalézt nejlepší způsob internalizace environmentálních externalit. Počátkem 90. let byla v teorii environmentální politiky postulována hypotéza vzniku tzv. druhé dividendy ze snížení distorzního zdanění využitím výnosů environmentálních daní - ta rozpoutala rozsáhlou odbornou diskuzi. Teoretici optimálního zdanění prokázali, že lze zvolit takové zjednodušující předpoklady pro model obecné rovnováhy, za kterých nebude dvojí dividendy dosaženo. Na druhé straně zastánci hypotézy dvojí dividendy poukázali na závislost těchto závěrů na platnosti několika předpokladů a dále se jim podařilo některé z nich zpochybnit. Za prvé, tvrdí, že pokud veřejné statky a kvalita životního prostředí nejsou v užitkové funkci separovatelné od soukromého zboží a volného času anebo pokud znečišťující zboží je horší než průměrný substitut pro volný čas, můžeme dospět k závěru opačnému než zmiňovaný model, tj. k potvrzení existence dvojí dividendy. Za druhé, kvalita životního prostředí v tomto modelu neovlivňuje výrobu, což je v protikladu z empirickou zkušeností. Za třetí, definice environmentální daně jako daně z produkce zabraňuje modelování využití ekonomicky efektivnějších cest ke snížení znečištění, než je redukce výroby, což vede k přeceňování nákladů na snížení znečištění. ekonomie ? veřejné finance

JEL classification: H3

Keywords: dvojí dividenda; environmentální daně; environmentální

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom