Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 10

top

Cílování inflace ? poučení z mezinárodní zkušenosti

Komárek, Luboš

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 10   Pages: 566-569

Abstract: V první dekádě dubna 2002 se uskutečnil 36. seminář ČSE z řady ?Ekonomické teorie a česká ekonomika? s názvem: ?Iinflation Targeting ? Lessons from the International Experience?, uspořádaný ve spolupráci s Českou národní bankou. Hostem organizujících institucí byl řečník nanejvýš povolaný ? profesor Frederic Mishkin z Graduate School of Business, Columbia University a National Bureau of Economic Research v USA. Jeho vystoupení bylo moderováno Janem Fraitem, prezidentem ČSE - strukturováno bylo do pěti relativně samostatných částí: (1) role a úloha nominální kotvy v ekonomice, (2) teorie cílování inflace, (3) zkušenosti s cílováním inflace v industrializovaných a rozvíjejících se ekonomikách, (4) problematika operativního provádění cílování inflace a (5) diskuze nad rolí Mezinárodního měnového fondu a přijatého systému měnové politiky. Více informací o řečníkovi lze nalézt na internetu.

JEL classification: E52, E58, P2

Keywords: cílování inflace; centrální bankovnictví; transformace

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom