Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 2

top

Využití mikrosimulačního modelování v hodnocení redistribuční funkce daní a sociálních dávek

Štěpánková, Petra

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 2   Pages: 36-50

Abstract: Sociální příjmy a daně významně působí na rozdělení příjmů ve společnosti. Zkoumání jejich redistribuční funkce je proto třeba věnovat dostatečnou pozornost. Porovnání rozdělení hrubého a čistého příjmu ukazuje, zda je systém daní a sociálních dávek efektivní, zda je horizontálně a vertikálně spravedlivý a zda transfery nejsou jenom plýtváním finančních prostředků. Ke zhodnocení redistribuční funkce systému je výhodné využít mikrosimulační modelování (MSM); to se v zahraničí často uplatňuje při politickém rozhodování o národních a v rámci EU i o harmonizačních politikách. Jádro MSM tvoří statistický program zahrnující předpisy pro daňovou a sociální politiku. Program se aplikuje na soubor mikroekonomických dat, výstupem jsou individuální a makroekonomické dopady. V rámci MSM lze pomocí vážení nebo dynamicky predikovat změny ve struktuře výchozího mikroekonomického souboru dat a získat informaci o příjmovém rozdělení i pro období, pro něž nejsou k dispozici reálná data. Dále lze spočítat dopad politiky na chování (efekty druhého řádu). Vypovídací hodnota výsledků mikrosimulace závisí na kvalitě dat, na jejich reprezentativnosti a na přesnosti údajů o příjmech. MSM propojuje funkční a proporční přístup k přerozdělování, a tak obohacuje ekonomickou teorii. Plné znění článku v angličtině (formát PDF, velikost ~210kB)

JEL classification: C81, D31

Keywords: mikrosimulační metody; distribuce příjmů

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom