Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 10

top

Daňové zatížení jako konkurenční faktor v mezinárodní soutěži ? Model asymetrických zemí v podmínkách monopolu

Sedmihradský, Milan

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 10   Pages: 550-569

Abstract: V úzce propojených ekonomikách Evropské unie a přidružených zemí musí každá země odpovídat na situaci a změny v daňové politice svých sousedů. Matematický model monopolního investora a dvou asymetrických zemí v prostředí transakčních nákladů popsaný v tomto článku umožňuje stanovit udržitelnou sazbu daně z příjmů právnických osob (corporations)ve vztahu k jiné zemi tak, aby země byla schopná přilákat zahraničního investora a přitom neobětovala více daňových výnosů, než je nutné. Zároveň je možné tuto sazbu považovat za určitou rovnovážnou sazbu, která měří atraktivnost země, přičemž bere v úvahu i nedaňové faktory: velikost země a odlišnou výši mezd. Podle výsledků modelu byl sestaven žebříček atraktivnosti středoevropských zemí pro umístění investice. Model rozvíjející model Hauflera a Wootona (1999) především ukazuje, jaký je vliv nedaňových faktorů na návratnost investice, a poněkud zpochybňuje použitelnost politiky daňové konkurence. V závěru jsou nabízeny další modifikace modelu pro zreálnění jeho výsledků.

JEL classification: F21, H25

Keywords: daňová konkurence; rozhodování investora; daň z příjmů právnických osob

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom