Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 9

top

Porovnání přežívajících a zanikajících podniků v české ekonomice na konci 90. let

Hlaváček, Jiří; Hlaváček, Michal

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 9   Pages: 502-514

Abstract: Autoři se ve svém článku pokoušejí odpovědět na otázku, zda proces eliminace neperspektivních firem napomohl oživení české ekonomiky na konci 90. let. Pro rok 1999 prokázali vysokou míru podobnosti provozních výsledků (produktivita práce, přidaná hodnota na zaměstnance, mzda) pro přežívající a končící podniky. Autoři se domnívají, že tato skutečnost byla důsledkem toho, že eliminační proces spíše než na provozních výsledcích závisel na privatizační historii firem a na jejich finančních nákladech. V článku rovněž analyzovali přežívající podniky, co se týče odvětvové, teritoriální a institucionální struktury. Překvapivě nejvíce ?hájeným? oborem bylo zemědělství a výroba elektrické energie, největší míra eliminace pak byla v Praze, tedy v regionu s nejvyšším HDP na hlavu.

JEL classification: E44, G1, G2, G33

Keywords: mikroekonomie; bankroty; struktura ekonomiky; diskriminační analýza

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom