Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 6

top

Vnitroodvětvový obchod a vliv rozdílů ve velikosti zemí ? na případu Slovinska a ČR

Černoša, Stanislav

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 6   Pages: 355-370

Abstract: Závěry příspěvku potvrzují autorovu hypotézu, že celková úroveň slovinského a českého vnitroodvětvového obchodu se ve druhé polovině 90. let dostala podstatně blíže úrovni vyspělých tržních ekonomik. Hlavní příčinou rychlého růstu vnitroodvětvového obchodu v rámci celkového obchodu obou zemí byly mezinárodní ekonomické vztahy. Česká republika dosáhla v porovnání se Slovinskem relativně vyšších hodnot vnitroodvětvového obchodu v rámci celkového obchodu. Slovinsko se od České republiky odlišuje velikostí a má méně vyváženou strukturu exportů. Příklad vnitroodvětvového obchodu Slovinska a České republiky rovněž potvrdil, že HDP na hlavu a vnitroodvětvový obchod nejsou přímo korelovány.plné znění článku (PDF)

JEL classification: F1, D2

Keywords: Slovinsko; Česká republika; vnitroodvětvový obchod

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom