Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 4

top

Časová struktura úrokových sazeb a měnová politika v malém makroekonomickém modelu

Kotlán, Viktor

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 4   Pages: 232-254

Abstract: Cílem článku je ukázat interakci mezi indikačními schopnostmi časové struktury úrokových sazeb vzhledem k inflaci či reálné ekonomické aktivitě a reakční funkcí centrální banky v malém makroekonomickém modelu české ekonomiky. Autor nejprve argumentuje, že ohodnocení indikačních schopností časové struktury úrokových sazeb, resp. úrokového rozpětí, pomocí jednorovnicových přístupů je nedostatečné, a vysvětluje, proč je nutné vyjít z makroekonomického modelu s endogenní reakcí měnové autority. Poté je představen malý makroekonomický model české ekonomiky včetně kalibrace koeficientů a v jeho rámci je zkoumána indikační schopnost úrokového rozpětí při různé parametrizaci reakční funkce centrální banky. Hlavním zjištěním je, že indikační schopnost úrokového rozpětí není strukturální, ale závisí na ekonomickými subjekty vnímané reakční funkci centrální banky.

JEL classification: E41, E52, F41

Keywords: časová struktura úrokových sazeb; měnová politika; makroekonomické modely

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom